Darshan Logo head7

A rezgések tudománya- A Nada jóga- Egyesülés az őshanggal

A szanszkrit nyelv maghangjai az Isteni Gondolat szellemi szférájából származnak, ahol nyelvi egység van.
A nyelv, a mondat, a szó, a hang még nem különült el. A szó egy a gondolattal és a tettel. Az egység a Teremtő Hatalom őshangja, ősszava.
Az őshang ősrezgés, ősakció, mágikus omniszciencia és omnipotencia, a teremtő spirituális eksztázisa, amely végigremegve a Mindenségen az örök létesülés erejévé válik. Ha Isten beszél, akkor cselekszik. Ez az isteni iniciatíva.
Fizikai testünk minden részegysége (szervrendszer, szerv, szövet, sejt, DNS, kromoszóma, gén, aminosav, atom, szubatomi részecske) rendelkezik saját tudattal és információtárolási kapacitással (amik magasabb láthatatlan testeinknek, dimenzióbeli fénytesteinknek fizikai testi, anyagi, kézzel fogható és érzékszerveink számára is kutatható tartományai, merevlemezei), mindnek megvan a maga nyelve, saját rezgésoktávja, így a legkisebb egységben is jelen van a nagy egész.

A rezgések tudománya- A Nada jóga- Egyesülés az őshanggal

A Nada-jóga - Egyesülés az őshanggal

A Nada-jóga jelentése: az őshanggal való egyesülés. Gyökerei a Védákig nyúlnak vissza.
A Nada-jóga elképzelése szerint az egész univerzum (mikro- és makrokozmikus szinten) különböző hullámhosszúságú, frekvenciájú, rezgő, végtelenül kis szubatomi energiákból áll.
Ezek alapján az őshangból kiinduló, mozgásban lévő energia (interdimenzionális rezgések), nem pedig az anyag és a részecskék a kozmosz építőkövei. Az Upanisadok (a Nada-bindu Upanishad, a Hamsa Upanishad) és a Védák szerint kezdetben nem volt semmi, csak a végtelen hang volt az egyetlen létező valóság. Minden lényben a Teremtő visszhangzik.
A Nada-jóga különbséget tesz a hallható és a finomabb rezgések, a belső zene és a hangok, valamint a Teremtés Forrásához való visszatérés abszolút csendje és békéje között. A jógik 4 hangot különböztetnek meg:
A Para Nada a Legmagasabb, Legtávolabbi hang, a transzcendens hang, a megnyilvánulatlan tiszta energia, amely túlmutat elménk és érzékelésünk hatókörén.
A Pashyanti a vizuális (látható) vagy tudatalatti hang, a lelki hang. Nem az elme, a hangszalagok, a nyelv, a torok vagy a száj hozza létre, és nem a fül hallja. A belső fül számára akkor jelentkezik, ha minden külső hang elcsendesül (megszűnik).
A Madhyama a mentális hang, a hallható hang finomabb, suttogásszerű formája.
A Vaikhari a legdurvább hang, a hallható hang, a teljes elektromágneses spektrum emberi fül számára érzékelhető tartománya.
A bölcsek a mantrát tartják a Nada (őshang keltette rezgő vákuum) legtisztább megnyilvánulási formájának. A hang gyakorolja a legerősebb és legfinomabb hatást a környezetre, az ember-univerzum durva- és finomanyagi testeire, ami annak köszönhető, hogy a Nada megnyilvánulása az éter, amely túlmutat téren és időn.
A Nada-jóga tanítói feltárták a sononeuronális (hang-iderendszeri), a sonoanimalis (hang-lélekbeli), a sonocerebrális (hang-elmebeli) és sonocorticalis (hang-agykérgi) információátviteli rendszerek működési mechanizmusát, csatornáik kapcsolódási pontjait, az egyes gerincvelői idegpárok által becsatornázott rezgésinformációk (velük alaprezonanciában álló) szervekhez közvetítésének módjait. Különleges vokális technikáik segítik a belső, élettani ritmusok, szerv-hangok, pszichoenergetikai (has, köldök, mellkas) és pszichomentális (torok, szájpadlás, homlok, orr) központok energiakapuinak harmonizálását. A mantrák éneklő, mély hangon való recitálási módja megnyitja a medence marma pontjait, így szabadítva fel az ott tárolódó feszültséget és elfojtott érzelmeket.
A kezek (mivel a kéz közvetlenül kapcsolódik a torokcsakrához) fontos szerepet játszanak a hang irányításában. A sononeuronális (hang-idegrendszeri) információátviteli rendszert kidolgozó jógik feltárták egy adott hullámhosszúságú rezgést közvetítő gerincvelői ideg szerv-, izom-, csontrésszel, érszakasszal és zsigerrel való kapcsolatát, és az ezek alapfrekvenciáit behangoló mantrákat és mudrákat.

A nada-jóga előnyei

A nada-mantra megnyugtatja az elmét, enyhíti a mentális problémákat, ellazítja a testet, és megemeli az egyén tudatszintjét. Elősegíti a relaxációt, enyhíti a fájdalmat és csökkenti a szorongást. A hang és a mudra kombinációja mentális és érzelmi stabilitást, erőteljes fókuszáltságot ad, a légzés- és szívritmus, valamint az agyhullámok szabályozása révén, a belső ritmus helyreállítása által belső békét, egyensúlyt, örömöt, harmóniát alakít ki.
A nada-mudra tisztítja és magnetizálja a fizikai és finomanyagi szerveket, növeli az érzékszervek érzékelő képességét (fogékonnyá tesz a finomabb rezgésekre), fokozza az önkifejező képességet, megnyitja az intuitív bölcsesség, a kreativitás kapuit, aktiválja és kiegyensúlyozza a csakrákat.
Amikor a nada-jóga mantra- és mudra-praxisa révén megvalósul a fizikai, energetikai, pszichoenergetikai, pszichikai, pszichomentális, mentális és spirituális szinteken az egyensúly, a magasabb szintű tudatosság eléréséig az elme fokozatos finomodása, tisztulása megy végbe, míg végül az egyéni tudat felismeri a Legfelsőbb Tudattal való Egységet.

Késmárki László: Gyógyító kéztartások II. Ankh Kiadó 2013.

http://www.libri.hu/konyv/kesmarki_laszlo.gyogyito-keztartasok-ii.html
https://hu-hu.facebook.com/gyogyitokeztartasok/