Darshan Logo head7

A szimbólikus kézjelek eredete

A mudra szanszkrit szó jelentése pecsét, jel, szimbólum, szimbolikus gesztus, de az öröm adományozójaként is fordítják. Tágabb értelemben fizikai, energetikai, pszichoenergetikai, pszichikai és pszichomentális egyensúlyt teremtő, a testáramkörökön keresztül ható ujj-jóga.
A keleti kultúrákban (India, Kína, Japán, Tibet, Indonézia), vallásos gyakorlatban (hinduizmus, buddhizmus) gyakran találkozhatunk a kézgesztusokkal.

Indiában a mudrák használata a védikus időkig nyúlik vissza, amikor a Védák kántálása közben a stressz, a beszédritmus és a hanglejtés szabályozására használták. Később az isteneknek bemutatott rituális áldozatokhoz (Puja) kapcsolódtak, majd megjelentek a hindu ikonográfiában az egyes istenek hatalmát megtestesítő kézjelekként.
A Bhagavad Gita megemlíti, hogy az Úr Krisna a gyan-mudrát gyakorolta, amikor a tudást Gita Arjunának adományozta. A hagyomány szerint azonban a mudrák ősi tudománya Siva istentől ered. A legkorábbi mudra-ábrázolások a Mantra Shastra-ban (varázsigék könyvében), az Upasana Shastra-ban (az istentisztelet és imádság könyvében), a Tantra-Shastra-ban és a Nritya Shastra-ban (a klasszikus táncok könyvében) jelentek meg. Egy másik ősi szöveg, a Somá-Shambhu-Paddhati a mudrák közül megemlíti az abhaya-mudrát, az anjali-mudrát, a chin-mudrát, a dhyana-mudrát és a jnana-mudrát. A Gheranda-Samhita-ban fennmaradt kéztartások a következők: ashvini-mudra, bhujangini-mudra, kaki-mudra, khecari-mudra, maha-mudra, manduki-mudra, matangi-mudra, nabho-mudra, pashini-mudra, sahajoli-mudra, shakti-calani-mudra, shambhavi-mudra, tadagi-mudra, vajroli-mudra, viparita-karani-mudra, yoni-mudra.
A 7. század közepén íródott Mahavairocana CE-szútra több mint 130 mudrát közöl.

 

A szimbólikus kézjelek eredete

Számtalan kézjelet őriztek meg a mitológiai és vallási jeleneteket testbeszéddel, ujjállításokkal elmesélő klasszikus tánc (Bharatnatyam) képviselői, a mélyebb spirituális igazságokat és isteni hatalmat megjelenítő vallási ikonográfia, a tantrikus gyakorlatok kidolgozói, a mindennapi tisztító vallásos rituálék (Darshan és Namaskar) praxisa, és az egyes jógairányzatok fejlett meditációs és vizualizációs technikáihoz illeszkedő – azt elmélyítő – ujj-jóga gesztikulációs mágiával keveredő elemei.

A jógik a misztikus kézgesztusokat arra használták, hogy finom (éterikus, asztrális, pszichomentális és mentális) energiákat összpontosítsanak, és a kézszimbólumokon keresztül behangolt többdimenziós entitásoktól (istenektől) pszichés védelmet, mágikus képességeket (siddhiket), spirituális tanításokat nyerjenek (vagy ruházzanak át).
Számtalan misztikus iskolában és hagyományban (kundalini-jóga, nadi-jóga, nada-jóga, ájurvédikus jóga) a mester csak egy kiválasztott, ambiciózus, nagy fegyelemmel rendelkező, nem világias gondolkodású tanítványnak adta át a mudrák titkos kódrendszerét, az ujjállítások finom mozgásaival, mély légzéssel, hosszú nyújtásokkal, lassú hajlításokkal kombinált technikát, amely az ellazulás eszményi módszere, az elmének, testnek és léleknek erőt adó gyógyír.
A mudra-tan exoterikus részleteit a jógatanítások általában megmagyarázzák. A táncelőadásokban, rítusokban, szertartásokban, meditációkban (a meditáció mélyülő szintjeihez) használt kézgesztusok és mozgások jelentését ismertetik, a kézszimbólumok által megjelenített belső érzéseket, lelki minőségeket (bátorság, béke, egyhegyűség, nyugalom) megnevezik.

Az ujjállítások ezoterikus elemeit (az egyéni és a kozmikus prána összekapcsolásának módjait, a nadik pránaáramlását energetikai kapcsolótáblákkal, ujjhegyekkel irányító elméletet, a multidimenzionális entitások behangolásának ujjképleteit, a fizikai testi, étertesti, asztrál- és mentáltesti információátviteli rendszerek ujjvezérlési metódusait, az energiavezetékekben és csakrákban frekvenciaspecifikusan áramló pszichoenergetikai információk ujjkódjait, a neuro-planetáris, neuro-interplanetáris, neuro-stelláris, neuro-interstelláris, neuro-galaktikus, neuro-intergalaktikus információátviteli rendszerek központi idegrendszeri és agykérgi csatornáinak kézjeleit, a kéztartások erejét a célnak megfelelően felerősítő mantrák, ászanák, bandhák, légzőgyakorlatok, vizualizációs technikák kombinálásának szabályait, a kundalini felébresztésének, a misztikus egység megvalósításának, megtapasztalásának formuláit) csak tanítványi láncon keresztül lehetett megkapni.
A buddhisták szerint a Megvilágosodott Buddha igaz követőjének tárulnak fel a kéz rejtélyei. A Vajrayana Tantra egy beavatással foglalkozó szövegrészletében részletezi a mudra-tan elméletét és gyakorlatát elsajátítani akaró chela-val (tanítvánnyal) kapcsolatos előírásokat. Ezek szerint tilos a tanítást bűnös, hazug, eretnek, szkeptikus, tant gyalázó, a dharmát, a lelki doktrínákat be nem tartó személyeknek átadni.

Késmárki László:Gyógyító kéztartások II. Ankh Kiadó 2013.
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Kesmarki_Laszlo_Gyogyito_keztartasok_II_&id=120665&type=22